ข่าวสำนักวัฒนธรรม

ร่วมสัมผัสนิทรรศการผลงานสร้างสรรค์ “โฮมภูมิ” ภูมิปัญญาสู่อนาคต : Wisdom to the Future

เชิญร่วมสัมผัสงานนิทรรศการผลงานสร้างสรรค์ด้านสถาปัตยกรรมและการออกแบบกับ นิทรรศการ "โฮมภูมิ" ภูมิปัญญาสู่อนาคต : Wisdom to the Future | 17-30 มิ.ย. 60 ณ หอศิลปวัฒนธรรม มข.

แวดวงศิลปวัฒนธรรม

ขอเชิญส่งผลงานศิลปกรรมเข้าร่วมประกวดใน​การแสดงศิลปกรรมร่วมสมัยของศิลปินรุ่นเยาว์ ครั้งที่ 34 ปี 60

มหาวิทยาลัยศิลปากร ขอเชิญส่งผลงานศิลปกรรมเข้าร่วมประกวดใน​การแสดงศิลปกรรมร่วมสมัยของศิลปินรุ่นเยาว์ ครั้งที่ 34 ประจำปี 2560 ส่งผลงานได้ตั้งแต่ 19-20 มิ.ย. 60

ขอเชิญส่งผลงานศิลปกรรมเข้าร่วมประกวดศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 63 ประจำปี พ.ศ. 2560

มหาวิทยาลัยศิลปากรขอเชิญส่งผลงานศิลปกรรมเข้าร่วมประกวดในการแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 63 ประจำปี พ.ศ. 2560 | ส่งผลงานได้ตั้งแต่ 15-21 พ.ค. 60

ปฏิทินกิจกรรม

712แฟนคลับชอบ
15ผู้ติดตามติดตาม